1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7. Kuvien haku

Kuvatiedoston nimi alkaa päiväyksellä, joka on muotoa vvvv-kk-pp. Päiväyksen jälkeen kuvatiedoston nimessä on kuvassa olevien lasten nimet. Jokaisen nimen edessä on "+"-merkki. Tiedostonimi päättyy tiedostopäätteeseen ".jpg".

Esimerkiksi

  • 2010-06-13+Tomi.jpg
  • 2008-06-06+Tomi+Eeva.jpg
  • 2009-06-11+Eeva+Lea+Tomi+Iivari.jpg

Löytääkseen kuvia nopeasti isä Majava käyttää hakuohjelmaa, jossa asteriskimerkillä "*" merkitään mikä tahansa määrä mitä tahansa kirjaimia tai numeroita.

Esimerkiksi

  • Hakumerkkijono 2010-*.jpg etsii kaikki tiedostot, jotka alkavat 2010- ja loppuvat .jpg.
  • Hakumerkkijono *Eeva*.jpg etsii tiedostot, jotka alkavat miten tahansa, sisältävät Eeva-merkkijonon, joita seuraa mitä tahansa ja loppuvat .jpg. Hakutuloksena olisi esimerkiksi 2009-06-11+Eeva+Lea+Iivari+Tomi.jpg.

Isä Majava haluaa etsiä tuhansien kuvatiedostojen joukosta kaikki kuvat, jotka on otettu minkä tahansa vuoden kesäkuussa ja joissa on ainakin Tomi.

Mikä seuraavista hakumerkkijonosta palauttaa halutun tuloksen?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.