1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15. Selvitä kaavat

Eeva Majava halusi luoda kaikki ykköstä pienemmät murtoluvut. Ensin hän kirjoitti numeron yksi soluihin A2 ja B2. Tämän jälkeen hän kirjoitti kaavat soluihin A3, B3 ja C2. Lopuksi hän kopioi nämä kaavat alaspäin.

Kaavoissa funktiolla IF on seuraava merkintätapa: IF(ehto; arvo jos tosi; arvo jos epätosi).

Eeva käytti seuraavia kaavoja:

Kaava 1: Kaava 1

Kaava 2: Kaava 2

Kaava 3: Kaava 3

Taulukon sarakkeessa C numero yksi tarkoittaa, että murtoluku on kokonaisluku, nolla tarkoittaa, että murtoluku ei ole kokonaisluku.

Taulukko

Mikä kaava on missäkin solussa?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.