1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15. XO

Alla on merkkijono, joka koostuu välilyönneistä ja yhdestä "X"-merkistä. Välilyönnit on merkitty alaviivalla, "_". Kohdistin, jota esittää "|"-merkki, on merkkijonon alussa.

|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ X _ _ _ _ _ _

Kun kirjoitetaan merkki, se tulee kohdistinta seuraavaan merkin (välilyönti, ”X” tai ”O”) tilalle korvaten samalla entisen merkin. Samalla kohdistin siirtyy oikealle seuraavan merkin eteen.

Seuraavia ohjeita noudatetaan järjestyksessä niin, että sulkeiden sisällä olevia toimintoja toistetaan niin kauan kuin sulkujen edellä oleva ehto on tosi:

  • Niin kauan, kun kohdistin ei ole X:n kohdalla
 {kirjoita O};
    
  • Niin kauan, kun kohdistin ei ole merkkijonon alussa
 {kirjoita X ja siirrä kohdistinta kaksi paikkaa vasemmalle};   

Mikä on merkkijono tämän jälkeen?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.