1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2. Diagrammit

Alla on neljä diagrammia. Mitkä kaksi näistä ovat pohjimmiltaan samat?

Diagrammit

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.