1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Kastelujärjestelmän logiikka

Milla Majava on rakentanut kastelujärjestelmän, joka kastelee hänen omenapuutaan. Milla tekee kastelujärjestelmästä tietokoneella ohjattavan. Hän käyttää muuttujia A, B, C ja D kuvaamaan hanojen asentoja sekä näistä muodostettua loogista lauseketta kuvaamaan koko kastelujärjestelmänsä tilaa.

  • Jos muuttujan arvo on tosi, on vastaava hana auki. Jos muuttujan arvo on epätosi, on vastaava hana kiinni.
  • Jos tilaa kuvaava looginen lauseke on tosi, omenapuu saa kasteluvettä. Jos looginen lauseke on epätosi, omenapuu ei saa kasteluvettä.

Mikä seuraavista loogisista lausekkeista kuvaa oikein saako omenapuu kasteluvettä vai ei?

Kastelujärjestelmä 

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.