1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10. Majava kanootissa

Masa Majava on melomassa kanootillaan ja saapuu alueelle, jossa on useita pieniä järviä ja näitä yhdistäviä jokia. Masa haluaa käydä jokaisella järvellä ja hän keksiikin keinon, jolla hän varmistaa, että hän varmasti vierailee kaikilla järvillä.

Masa tietää, että jokaiselta järveltä lähtee korkeintaan kaksi jokea, joita pitkin hän ei ole kulkenut. Kun Masa saapuu jollekin järvelle, hän valitsee seuraavaksi melottavan joen seuraavien sääntöjen mukaan:

  • Jos järvellä on kaksi jokea, joita hän ei ole vielä kulkenut, hän valitsee vasemmanpuoleisen joen.
  • Jos järvellä on yksi joki, jota hän ei ole vielä kulkenut, hän valitsee tämän joen.
  • Jos hän on jo kulkenut kaikkia järveltä lähteviä jokia pitkin, hän ohjaa kanoottinsa takaisinpäin kohti edellistä järveä.

Masa lopettaa melomisen, kun hän on nähnyt kaikki järvet ja joet ja on saapunut takaisin lähtöpisteeseen. Alla olevassa kuvassa on kaavio Masan vierailemalta alueelta.

Jarvet

Jokaisella järvellä Masa näkee eri eläimen. Hän kirjoittaa paperille eläimen nimen nähdessään sen ensimmäistä kertaa.

Missä järjestyksessä Masa kirjoittaa eläimet paperille?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.