1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6. Suunnan vaihto

Käskyllä A ← B voidaan muuntaa neliö A osoittamaan samaan kuin neliö B osoittaa. Oikealla oleva kuva havainnollistaa tilannetta.

        Aluksi
Lopuksi
Kuvio aluksi ja lopuksi
Neliö A osoittaa nyt samaan kuin neliö B.

 

Mikä (järjestyksessä suoritettava) käskysarja muuntaa seuraavan aloituskuvan seuraavaksi loppukuvaksi?

        Aluksi
Lopuksi
Kuva

 

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.