1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10. Ohjelmointilogiikka

Majavakoulussa opetellaan ohjelmoimaan uudelle mLuuri-kännykälle pieni peli. Peliin kuuluu myös musiikkia. Musiikin pitää soida, kun näyttö on aktiivisena ja peli ei ole loppunut. Jos pelissä on valittu, että musiikki soi taustalla, musiikin pitää soida aina (vaikka näyttö ei olisi aktiivinen tai peli olisi loppunut).

Jos näyttö on aktiivinen, muuttuja näyttö_aktiivinen on TOSI. Jos peli on loppu, niin muuttuja peli_loppu on TOSI. Jos musiikki soi taustalla, muuttuja taustalla on TOSI.

Tilanne, jossa musiikki soi kuvataan mLuurin ohjelmointikielellä
JOS ( (näyttö_aktiivinen JA (EI peli_loppu)) TAI taustalla ) NIIN soita_musiikkia

Mikä seuraavista kuvaa tilanteen, jossa musiikin soitto pitää lopettaa?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.