1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14. Paperin pilkkominen

Sinulla on 16 cm pitkä ja 1 cm korkea paperiliuska. Liuska on jaettu 16 neliöön (neliön sivu on 1 cm).

Asetat liuskan pöydälle. Leikkaat sitten liuskan keskeltä kahdeksi yhtä suureksi palaksi ja siirrät oikean puoleista palaa 1 cm ylöspäin.

Seuraavaksi toistat saman kummallekin kahdelle palalle, eli leikkaat ne keskeltä ja siirrät oikean puoleista puolikasta 1 cm ylöspäin.

Seuraavaksi toistat saman kaikille neljälle palalle ja sitten vielä kerran kaikille kahdeksalle.

Miltä lopputulos näyttää?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.