1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5. Jokia ja majavapatoja

Majavien jokilaaksossa joki haarautuu matkallaan lähteeltä Majavalammelle.

Taidokkaiden patorakennelmien avulla majavat pystyvät säätelemään joen haarojen virtauksia tehokkaasti, mutta veden kokonaismäärän tulee aina pysyä samana kuin ennen haarautumista. Kuvassa nuolien vieressä olevat numerot kertovat kuinka paljon vettä kyseisessä haarassa voi korkeintaan virrata. 

Jokaisessa haarautumiskohdassa majavien tulee pitää huolta siitä, että myös suurimmalla mahdollisella virtauksella haarautumiskohtaan tuleva vesimäärä saadaan ohjattua eteenpäin.

Millä seuraavista viimeisten haarojen (A, B ja C) virtausmääristä Majavalampeen on mahdollista saada suurin määrä vettä?

Kuvassa nuolien vieressä olevat numerot kertovat kuinka paljon vettä kyseisessä haarassa voi korkeintaan virrata. 
Jokaisessa haarautumiskohdassa majavien tulee pitää huolta siitä, että myös maksimivirtauksilla haarautumiskohtaan 
tuleva vesimäärä saadaan ohjattua eteenpäin. Millä seuraavista viimeisten haarojen (A, B ja C) virtausmääristä 
Majavalampeen on mahdollista saada suurin määrä vettä?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.