1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Loogiset toiminnot - kirjain E

Tietokonegrafiikassakin voidaan käyttää loogisia toimintoja. Kahden toisiaan leikkaavan alueen leikkaus tarkoittaa aluetta, jolla alueet ovat päällekkäin. Kahden alueen yhdiste tarkoittaa aluetta, joka muodostuu yhdistämällä alueet. Kahden toisiaan leikkaavan alueen X ja Y erotus erotus (X, Y) tarkoittaa sitä aluetta, jolla on pelkästään X.

Käytössä on toiminnot leikkaus (X, Y), yhdiste (X, Y) ja erotus (X, Y).

Ilmaisu yhdiste (leikkaus (X, Y), Z) tarkoittaa alueiden X ja Y leikkauksen yhdistettä alueen Z kanssa.

Mitä loogisia toimintoja käyttäen saadaan muodostettua kirjain e kahdesta ellipsistä A ja B sekä kahdesta suorakulmiosta C ja D?

Kirjain e

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.