1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

14. Maaginen puu

Maaginen puu muodostuu neliöistä ja kolmioista. Osa tällaisesta puusta on esitetty alla:


Maaginen puu piirretään seuraavan algoritmin mukaisesti:

  • Askel 1: Piirrä neliö 1.
  • Askel 2: Piirrä (ensimmäisellä kerralla) tasakylkinen suorakulmainen kolmio käyttäen kolmion kantana äsken piirretyn neliön "yläsivua".  Piirrä (myöhemmin) tasakylkiset suorakulmaiset kolmiot käyttäen kolmioiden kantana äsken piirrettyjen neliöiden "yläsivuja".
  • Askel 3: Piirrä uudet neliöt käyttäen neliöiden ”pohjasivuina” edellisten kolmioiden kylkiä.
  • Askel 4: Numeroi neliöt kasvattaen numeroita myötäpäivään.
  • Askel 5: Siirry askeleeseen 2.

Mitä kohtaa lähinnä on neliö numero 138 seuraavassa maagisessa puussa?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.