1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

7. Numeroiden tunnistaminen

Numeroiden tunnistusjärjestelmä tunnistaa numerot, jotka näyttävät seuraavilta:

Numerot muodostuvat korkeintaan seitsemästä viivasta. Kaikki numeron viivat eivät kuitenkaan ole tunnistuksen kannallta välttämättömiä: numeron voi tunnistaa, vaikka vain osa viivoista olisi näkyvissä.

Mitkä viivoista ovat välttämättömiä kaikkien kymmenen numeron (0...9) tunnistamiseksi yksiselitteisesti?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.