1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

16. Koodauksen purkaminen

Etuliitekoodaus on koodaustapa, jossa koodattavan tekstin kullekin kirjaimelle annetaan jokin yhdestä tai useammasta numerosta koostuva numerokoodi niin, ettei minkään kirjaimen koodi ole jonkin toisen kirjaimen koodin etuosa.

Jos esimerkiksi kirjaimelle A annettaisiin koodi 12, voisi kirjaimelle B antaa koodin 2, koska 2 ei ole koodin 12 etuosa. Seuraavaksi kirjaimelle C voisi antaa koodin 11 (koska 11 ei ole koodin 12 eikä 2 etuosa), muttei esimerkiksi koodia 21 (koska kirjaimen B koodi 2 olisi tämän koodin 21 etuosa) tai koodia 121 (koska kirjaimen A koodi 12 olisi tämän koodin etuosa). Kirjainten koodit voidaan valita sinänsä vapaasti, kunhan etuosaa koskeva ominaisuus pätee.

Sana BEBRAS on koodattu etuliitekoodauksella niin, että kirjainten numerokoodit peräkkäin liitettynä muodostavat numerojonon 12112233321. Mitkä ovat tällöin kunkin sanassa esiintyvän eri kirjaimen numerokoodit?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.