1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9. Binäärinen kello

Seuraava binäärinen kello näyttää aikaa 12.59.

Binäärinen kello

Missä seuraavista binäärisistä kelloista on oikea kellonaika?

Vastausvaihtoehdot

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.