1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10. L-systeemi

L-systeemi aloitetaan yhdellä nuolella. Jokaisella kierroksella yksittäinen nuoli korvataan koodin mukaisella nuolikuviolla.

Tehtäväkuva

Koodi koostuu viidestä eri komennosta:
F  Piirrä nuoli
-  Käänny 35 astetta vasemmalle 
+ Käänny 35 astetta oikealle
(  Luo uusi haara ja tallenna sijainti ja suunta muistiin
)  Lopeta haara ja palaa muistissa olevaan sijaintiin

Mikä alla olevista koodeista tuottaa kuvan osoittaman lopputuloksen?
Lopputulos

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.