1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Kuulat

Numeroidut kuulat vierivät kaltevalla kourulla, jonka alla on aukkoja. Kun kuula tulee aukon suun kohdalle, se tippuu aukkoon, jos aukossa on vielä tilaa, ja muuten vierii aukon ohi. Aukkoon tippuneet kuulat voidaan palauttaa takaisin kouruun vapauttamalla aukon pohjalla oleva viritetty jousi. Alla on esimerkki: 

Alkutilanne. Kourun alla on yksi aukko, johon mahtuu 3 kuulaa.

Tilanne kuulien vierimisen jälkeen

Lopputilanne jousen vapauttamisen jälkeen.

 

Kymmenen kuulaa vierii alla esitetyn kuvan mukaisesti kourulla, jonka alla olevissa aukoissa A, B ja C on tilaa kolmelle, kahdelle ja yhdelle kuulalle. Kun kuulat ovat pysähtyneet, vapautetaan jouset yksi kerrallaan järjestyksessä A, B ja C.

Mikä seuraavista kuvista näyttää oikean lopputilanteen? 

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.