1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7. Editointietäisyys

Määritellään seuraavat perusoperaatiot merkkijonoille ja niiden kirjaimille:

  • Lisää yksi kirjain merkkijonoon.
  • Poista yksi kirjain merkkijonosta.
  • Vaihda yksi kirjain merkkijonosta.

Kahden merkkijonon välinen editointietäisyys on pienin määrä perusoperaatioita, jotka suorittamalla ensimmäinen merkkijono voidaan muuttaa toiseksi merkkijonoksi. Esimerkiksi merkkijonojen "ESINE" ja "KÄSIN" välinen editointietäisyys on 3:

  1. ESINE -> ÄSINE (vaihdettin kirjain E kirjaimeksi Ä)
  2. ÄSINE -> KÄSINE (lisättiin kirjain K)
  3. KÄSINE -> KÄSIN (poistettiin kirjain E)

Mikä on merkkijonojen MAJAVA ja KAALI välinen editointietäisyys?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.