1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13. Arabotin kävely

Arabotti on minirobotti, joka osaa kävellä paperiarkin päälle piirrettyjä mustia viivoja pitkin. Jokaisen viivan yhteyteen tulee merkitä kirjaimella L tai R, miten Arabotin pitää toimia seuraavassa kirjaimen ohittamisen jälkeen kohtaamassaan risteyksessä : L tarkoittaa jatkamista vasempaan haaraan ja R oikeaan haaraan. Oheisen kuvan tilanteessa kuuden numeroilla 1-6 merkityn viivan kirjaimet puuttuvat (niiden keskellä on vain valkeat neliöt). Kuvassa on lisäksi esitetty Arabotin latausasema (oikeanpuoleisin paikka ).

Arabotti aloittaa kävelyn jostain kolmesta mahdollisesta aloituskohdasta A, B tai C. Miten puuttuvat kirjaimet pitäisi valita, jotta Arabot aina päätyisi latausasemalle?

Jos Arabot päätyy ennenaikaisesti umpikujaan (A, B, C), se ei osaa kääntyä ympäri vaan pysähtyy. Anna vastauksesi kirjoittamalla 6-kirjaiminen sana, jonka kukin kirjain on L tai R. Näistä ensimmäinen kertoo viivan 1 kirjaimen, toinen viivan 2 kirjaimen, jne.

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.