1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3. Lounas

Matti ja Maija Majavalla on merkeistä A-Z koostuvan tekstin salaukseen sopiva salakirjoituskiekko. Heistä on hauska lähettää toisilleen kiekon avulla salattuja viestejä. Matti ja Maija opiskelevat parhaillaan myös englantia, ja yhtenä harjoituksena Maija lähettää Matille joka päivä salatun viestin, jossa hän kertoo englanniksi mitä haluaisi syödä lounaaksi. 

Salakirjoituskiekossa on kaksi sisäkkäistä rengasta, ulompi ja sisempi. Kumpaankin niistä on merkitty kirjaimet A-Z alempana näytetyn kuvan mukaisesti. Viestin salaus tapahtuu seuraavasti:

 1. Maija kirjoittaa paperille ruoan englanninkielisen nimen, esimerkiksi "PIZZA".
 2. Seuraavaksi hän käy kirjoittamansa sanan kirjaimet yksitellen läpi vasemmalta oikealle, ja tekee kunkin kirjaimen kohdalla seuraavaa:
  1. Kirjoittaa tämän hetkisen kirjaimen alle jonkin vapaasti valitsemansa väliltä 1-9 olevan numeron.
  2. Asettaa salauskiekon alkuasentoon, jossa ulomman ja sisemmän renkaan samat kirjaimet ovat kohdakkain.
  3. Kääntää salauskiekon sisempää rengasta numeron ilmaiseman määrän askeleita vasemmalle.
  4. Kirjoittaa edellä kirjoittamansa numeron alle sen sisemmän renkaan kirjaimen, jonka kanssa ulommalla renkaalla oleva tämän hetkinen kirjain on kohdistettu.
   • Oheinen kuva näyttää esimerkin tilanteesta, jossa Maija käsittelee sanan "PIZZA" ensimmäistä kirjainta "P" ja on valinnut sille numeron 3: sisempää kiekkoa on käännetty 3 askelta vasemmalle, ja nyt ulomman kiekon kirjain "P" on kohdistettu sisemmän kiekon kirjaimen "S" kanssa. Maija siis olisi kirjoittanut kirjaimen "P" alle numeron 3, ja numeron 3 alle kirjaimen "S".
 3. Lopuksi Maija lähettää Matille viestin, joka koostuu alkuperäisen sanan alle kirjoitetusta kahdesta rivistä: valituista numeroista ja niiden alle kirjoitetuista sisärenkaan kirjaimista.

Alla annettu taulukko näyttää esimerkkinä sanan "PIZZA" salauksen lopputuloksen, kun Maija valitsi salauksen aikana numerot 3, 1, 4, 3 ja 1:

Alkuperäiset kirjaimet: P I Z Z A
Numerot: 3 1 4 3 1
Salatut kirjaimet: S J D C B

Tehtävä

Matti sai Maijalta seuraavanlaisen salatun viestin. Mitä Maija haluaa syödä tänään lounaaksi?

Numerot: 3 5 1 7 2 4 8
Salatut kirjaimet: O F T H I R M

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.