1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9. Ryhmätyö

Luokan opiskelijat muodostivat projektitöitä varten neljä ryhmää. Ryhmät päättivät jakaa projektinsa osiin ja tehdä itsenäisesti kukin oman tehtävänsä. Kolmella ryhmällä tämä strategia toimi, mutta yksi ryhmä ei saanut työtään valmiiksi. Mitä tapahtui?

Ada ja Kari analysoivat neljän ryhmän toimintaa. He huomasivat, että useimpien ryhmän jäsenten piti odottaa toisten ryhmän jäsenten työn valmistumista ennen kuin he pystyivät aloittamaan oman työnsä.

Ada ja Kari piirsivät kaaviot, jotka kuvasivat kutakin ryhmää (A, B, C ja D): ympyrä kuvaa ryhmän jäsentä ja nuoli jäsenestä 1 jäseneen 2 merkitsee, että jäsenen 2 täytyy odottaa jäsenen 1 työn valmistumista ennen kuin hän voi aloittaa oman osuutensa.

Mikä kaavio kuvaa ryhmää, joka ei saanut työtään valmiiksi?

 

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.