1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

18. Kattava verkosto

Majava-puhelinyhtiö haluaa sijoittaa matkapuhelinmastoja tuuliselle saarelle.


Matkapuhelinmaston kattavuusalue on ympyröity alue maston ympärillä. Kaksi mastoa on yhdistetty, jos niiden kattavuusalueet ovat osittain päällekkäin. Lisäksi, kaksi mastoa voivat viestiä keskenään, mikäli niitä yhdistää yhtenäinen ketju mastoja, missä vierekkäiset mastot ovat yhdistetty.

Tuuli rikkoo usein mastoja saarella. Mikäli yksi masto on rikki, täytyy silti aina minkä tahansa kahden jäljellä olevan maston pystyä viestimään keskenään.

Miten mastot tulee sijoittaa, jotta yllä oleva vaatimus täyttyisi?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.