1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11. Hotellihuoneiden avaimet

Hotelli Comfortissa huonenumeroissa on kaksi numeroa:

  • Huonenumeron ensimmäinen numero kertoo, missä kerroksessa huone sijaitsee.
  • Huonenumeron toinen numero kertoo etäisyyden hissistä huoneeseen.
  • Huoneet on järjestetty alla olevan kuvan mukaan kaikissa kerroksissa.

Hotellin asiakkaat haluavat kävellä mahdollisimman vähän. Mikä tahansa huone, johon on lyhyempi matka kävellä on parempi kuin huone johon joutuu kävelemään enemmän. Jos kaksi huonetta on saman kävelymatkan päässä toisistaan, asiakas pitää alempaa kerrosta parempana. Huone 32 on siis parempi kuin huone 15, kun taas huone 22 on parempi kuin huone 32.

Hotellissa on seuraava sääntö: kun uudelle asiakkaalle annetaan huone, valitaan vapaista huoneista se, johon on lyhyin matka.

Hotellissa on tällä hetkellä 10 vapaata huonetta: 12, 25, 11, 43, 22, 15, 18, 31, 44, 52.

Lajittele vapaina olevien huoneiden numerot sillä perusteella, missä järjestyksessä ne annetaan uusille asiakkaille. Sinun tulisi sijoittaa vasemmalle sen huoneen numeron, joka annetaan ensimmäiselle asiakkaalle, ja oikean puoleisimmaksi sen huoneen numeron, jonka 10. asiakas saa.

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.