1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6. Pilvenpiirtäjän huoneet

Riikka on matkallaan tutustumassa korkeaan pilvenpiirtäjään. Hän on kerroksessa, jossa on 9 samankokoista suorakulmion muotoista huonetta. Missään huoneessa ei ole parveketta.

Riikka laatii taulukon kuvaamaan pilvenpiirtäjän kerroksen huoneita ja niiden välisiä ovia. Taulukon solut kuvaavat pilvenpiirtäjän huoneita. Jokaisessa solussa on neljä lukua, jotka kuvaavat huoneiden välisiä ovia. Ensimmäinen luku tarkoittaa pohjoiseen (North), toinen itään (East), kolmas etelään (South) ja neljäs länteen (West) olevaa ovea. Jos luku on 0, vastaavaan suuntaan ei ole ovea. Jos luku on 1, vastaavaan suuntaan on ovi. Kaikki ovet ovat avattavista molemmilta puolilta.

Esimerkiksi, jos jonkin huoneen luvut ovat 0100, niin se tarkoittaa, että huoneessa on ainoastaan yksi ovi itään. Muihin ilmansuuntiin ei ole ovea.  

Yllä on Riikan laatima taulukko. Kuinka monta lukua on merkitty väärin Riikan taulukossa?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.