1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Valintapainikkeet

Valintapainikkeita käytetään usein verkkosivujen lomakkeissa.

Valintapainikkeet

Missä tapauksessa on suotavaa käyttää valintapainikkeita?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.