1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13. Kasvin elämää

Majava rakastaa kukkia. Hän onkin laatinut yksinkertaisen kasvien kasvuun perustuvan ohjelmointikielen kuvien suunnitteluun.

Jokainen kuva alkaa neliöstä a. Kuva voi muuttua kolmella eri tavalla: kasva(), jakaudu() ja kuihdu(). Alla olevassa kuvassa kuvaillaan nämä käskyt.

Ohjelmointikielen komennot kuvana.

Huomaa, että vain suorakulmio, jonka sivut eivät ole yhtä pitkät, voi jakautua. Jakaudu-toiminto tehdään aina lyhyemmän sivun suuntaisesti. Toiminnon tuloksena on kaksi yhtä suurta suorakulmiota.

Majava haluaa kirjoittaa ohjelman, joka muuttaa vasemmalla olevan kuvan oikealla olevaksi kuvaksi. Mitkä voisivat olla kyseisen ohjelman ensimmäiset komennot?

Ohjelmointitehtävä

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.