1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6. Kix-koodi

Majavien postitoimistolla on käytössä eri kaupungeille postikoodit, jotka koostuvat 36 eri merkistä ('A'..'Z' ja '0'..'9'). Postikoodit halutaan lukea koneellisesti, joten ne muutetaan Kix-koodeiksi.

Kix-koodissa jokainen merkki esitetään kaksiosaisena koodina (ylempi ja alempi osa).

Sekä ylempi että alempi osa koostuvat neljästä pystysuorasta palkista. Ylempi osa sisältää keski- ja yläosan palkista (middle ja top) ja alempi osa sisältää keski- ja alaosan palkista (middle ja bottom). Näitä yhdistelemällä voidaan koostaa koodit 36 merkille.

Oheinen kuva esittää koodit joillekin merkeille.

 

 

Esimerkiksi Kix-koodi postikoodille “G7Y0” on

 

Eräällä postikoodilla on seuraava Kix-koodi:

Mikä on vastaava postikoodi?

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.