1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4. Jokipadot

Eri lammissa asuvat majavat kulkevat toistensa luo jokia pitkin. Jotkut majavat rakentavat patoja estääkseen vettä virtaamasta joessa. Ohittaessaan padon majavan täytyy nousta pois vedestä jatkaakseen matkaansa.

Majavat haluavat aina kulkea toisten majavien luo siten, että he eivät joudu nousemaan vedestä.

Allaolevat kuvat esittävät alueita, joilla on lampia ja niitä yhdistäviä jokia. Jokainen punainen ympyrä tarkoittaa paikkaa, mihin voidaan rakentaa pato. Joillain alueilla yksi tai useampi joki voi olla niin sanottu heikko linkki: jos kyseinen joki padotaan, majavat eivät voi enää saavuttaa muita majavia nousematta vedestä.

Vain yhdessä seuraavista alueista ei ole heikkoja linkkejä. Missä alueessa?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.