1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8. Autojen tunnistusjärjestelmä

Majavamaassa autot merkitään yksikäsitteisellä merkkijonolla. Nämä merkkijonot seuraavat seuraavaa kaavaa:

<nollasta poikkeava numero> <numero> - <konsonantti> <konsonantti> <konsonantti> - <nollasta poikkeava numero>

Esimerkkirekisterikilpi

Uudet tunnisteet luodaan edellisen perusteella seuraavalla algoritmilla: Ensin viimeistä numeroa kasvatetaan yhdellä. Jos viimeinen numero oli 9, uuden merkkijonon viimeisestä numerosta tulee 1 ja viimeinen konsonantti muutetaan seuraavaksi konsonantiksi. Samaan tapaan jos tämä konsonantti oli Z, siitä tulee B ja sitä edeltävä konsonantti muutetaan. Jatkamme samaan tapaan vasemmanpuoleisimpaan numeroon.

Mikä tunniste edeltää alla olevaa tunnistetta?

Kysymysrekisterikilpi

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.