1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4. Muottileikkuri

Automatisoitu muottileikkuri leikkaa erilaisia muotoja muovikalvosta. Leikkuri käyttää kahta samankokoista neliö- ja ympyrämuottia. Leikkuri toimii kaksivaiheisesti:

1. Aseta neliö- ja ympyrämuotti minne tahansa muovikalvon päälle.

2. Suorita kohta 2a tai 2b.

2a: Leikkaa vain se osa, jossa muotit ovat päällekkäin.

2b: Leikkaa muottien ulkoreunojen sisäpuolelle jäävä alue.

Mitä seuraavista muodoista ei voida leikata muottileikkurilla?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.