1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Tietokonelaboratorio

Tekstinkäsittelyohjelmassa voidaan tehdä seuraavat operaatiot kuvalle:

  • Valitse yksi tai useampia tietokoneita
  • Tee valituista tietokoneista ryhmä
  • Kopioi valitut tietokoneet tai tietokoneryhmä toiseen ruutuun
  • Käännä valittuja tietokoneita tai tietokoneryhmää vapaasti määriteltävään kulmaan.

Mikä on pienin määrä operaatioita, jolla saadaan 12 tietokonetta järjestettyä alla olevasta vasemmanpuoleisesta kuvasta samaan tapaan kuin ne ovat oikeanpuoleisessa kuvassa?

Alkutilanne Lopputilanne

Huomaa, että alussa tietokone ei ole valittuna.

Tietokoneryhmä kääntyy kokonaisuutena.

ryhmä
Kaksi valittua tietokonetta, joista ei ole tehty ryhmää, kääntyy kumpikin erikseen.

Koneet

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.