1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

16. Ruuhkaa kaupungissa


Majavakylässä “Pine Street”-niminen tie on muutettu yksisuuntaiseksi, kuten kuvassa näkyy.  Taksinkuljettajia varten tieverkostosta on tehty oheinen taulukko, johon on merkitty ✓, jos kahden risteyksen välillä on tie jota pitkin voi ajaa. Taulukko kertoo siis mistä risteyksestä voi ajaa mihinkin suuntaan. Siinä on kolme ✓-merkkiä, jotka osoittavat, että auto voi ajaa suoraan 2->1, 1->2 ja 2->3. Sen sijaan, autot eivät voi ajaa esim. 1->3 tai 3->2.

 

Majavakaupunki  on suurempi kuin Majavakylä, mutta sen teistä laaditaan samanlainen taulukko.

Täytä seuraava taulukko Majavakaupungin teistä.

 

 

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.