1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11. QB-koodi

Majavat pitävät lukujen koodaamisesta ja he kehittivät QuickBeaver-koodin (QB-koodi). QB-koodi on graafinen, ja se muodostuu neliöistä. Jokaisella neliöllä on oma arvonsa. Neliöt täytetään rivi riviltä alhaalta ylöspäin oikealta vasemmalle. Arvo joka vastaa oikeanpuoleisinta alinta ruutua on 1, ja jokaisen neliön arvo on kaksinkertainen edellisen neliön arvoon verrattuna.

Ylläoleva esimerkki näyttää 3x3 QB-koodin neljän ensimmäisen ruudun arvot.

Koodatakseen jonkin luvun, majavat värittävät joitain ruutuja. Koodattu luku on väritettyjen ruutujen arvojen summa.

Esimerkiksi ylläolevan QB-koodin koodaama luku on 2+32+64=98.

Mikä seuraavista saman 5x5 QB-koodin neljästä eri asennosta vastaa suurinta lukua?

 

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.