1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5. Taskulaskin

TaskulaskinMonet taskulaskimista toimivat siten, että kun niihin kirjoittaa laskutoimituksen (esimerkiksi 9-2) ja painaa =-näppäintä, taskulaskin laskee laskun tuloksen (7). Painettaessa =-näppäintä monta kertaa peräkkäin, laskee laskin samaa laskutoimitusta uudestaan tuloksena olevasta luvusta. Esimerkiksi painettaessa: 9-2====, saadaan vastaukseksi 1. Laskin siis vähentää luvun 2 luvusta 9 neljä kertaa.

Matti Majava painoi ensin jotain numeroa ja kertoi sen kahdella (*2), minkä jälkeen hän painoi =-näppäintä useamman kerran. Matti sai tulokseksi 80.

Mitä numeroa Matti painoi?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.