1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13. Koodatut kirjaimet

Binääri tai binäärijärjestelmä eroaa yleisesti tunnetusta kymmenjärjestelmästä (jossa merkkeinä ovat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) siten, että binäärissä on vain kaksi merkkiä lukujen näyttämiseen. Näitä kuvataan yleensä merkeillä 0 ja 1.

Viisi kirjainta on koodattu binääriluvuiksi seuraavasti (jotkut kirjaimista käyttävät kahta ja toiset kolmea merkkiä).

A

O

K

R

I

10

01

11

001

000

Neljästä lähetetystä viestistä ainoastaan yksi on koodattu tämän koodin mukaan oikein ja voidaan siten purkaa. Mikä seuraavista on oikein koodattu viesti?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.