1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Robotin liikkuminen

Ruudukko sisältää keltaisia ja mustia laatikoita sekä robotin. Robotti ei voi liikuttaa mustia laatikoita. Robotti voi liikuttaa keltaisia laatikoita ylös, alas, vasemmalle ja oikealle vain, jos laatikon takana on tyhjä ruutu.

Robotin liikkuminen alkutilanneRobotin liikkuminen

Robotille voi antaa komentoja VASEN, OIKEA, YLÖS, ALAS, joiden mukaan se liikkuu yhden ruudun kyseiseen suuntaan. Jos ruutu on tyhjä, robotti liikkuu normaalisti. Mikäli ruutu sisältää keltaisen laatikon ja laatikko voi siirtyä tyhjään ruutuun robotin liikkeen suuntaisesti, robotti liikuttaa laatikkoa edessään yhden ruudun verran.  Jos robotti ei pysty liikkumaan näiden ohjeiden mukaan se jättää komennon huomioimatta.

Robotille annetaan seuraavat komennot:

OIKEA, OIKEA, OIKEA, YLÖS, YLÖS, VASEN, YLÖS

Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa tilannetta annettujen komentojen jälkeen?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.