1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Lähtöpaikka

Ville menee kouluun usein polkupyörällä. Kun hän saapuu risteykseen, hänellä on kolme vaihtoehtoa matkan jatkamiseen: kääntyä vasemmalle (V), kääntyä oikealle (O) tai ajaa eteenpäin (E).

Tänään hänen reittinsä kodista kouluun eteni seuraavasti: V-O-V-E

Ville siis kääntyi ensimmäisestä risteyksestä vasemmalle (V), toisesta oikealle (O), kolmannesta vasemmalle (V) ja neljännestä hän jatkoi matkaa suoraan eteenpäin (E).

Kouluun saavuttuaan Ville katsoi karttaansa. Mikä kartan neljästä talosta on hänen kotinsa?

Lähtöpaikka

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.