1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Lippukuvien pakkaaminen

Bittikarttakuvien GIW-tallennusformaatti käyttää seuraavaa algoritmia kuvien pakkaamiseen. Kuvan jokainen rivi pakataan erikseen. Jokainen väri ilmaistaan käyttämällä kolmikirjaimista koodia. Sekvenssi samanvärisiä pikseleitä koodataan suluissa olevalla parilla, jossa ensimmäisenä on kolmikirjaiminen värikoodi, ja sen jälkeen pilkulla erotettuna pikselien lukumäärä.

Esimerkki: kaksi paria (vih, 20)(val, 13) koodaavat rivin, jossa on ensin 20 vihreää pikseliä ja sitten 13 valkoista pikseliä.

Seuraavat kuvat neljän eri maan lipuista ovat kooltaan yhtäsuuret. Mikä näistä lippukuvista on pakattuna GIW-formaatilla tiedostokooltaan suurin, eli mikä kuvista vaatii eniten pareja?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.