1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14. IP-osoitteet

Verkon jokaiselle tietokoneelle on annettu yksilöllinen IP-osoite. IP-osoite näyttää tältä: [192.168.1.25] (neljä lukua, joista jokainen on väliltä 0 ja 254).

Jokaisella verkolla on peite, joka näyttää samalta kuin IP-osoite, esimerkiksi [255.255.0.0]. Verkon peite jakaa IP-osoitteen verkko-osaan ja isäntäosaan. Verkko-osat on merkitty luvulla 255, ja isäntäosat on merkitty luvulla 0.

Kaikilla saman verkon IP-osoitteilla on identtinen verkko-osa ja eri isäntäosat. Kaksi tietokonetta, joilla on eri verkko-osa tai sama isäntäosa, eivät voi kommunikoida keskenään suoraan.

Esimerkki: Olkoon [255.255.0.0] verkon peite. Tietokoneet, joiden IP-osoitteet ovat [172.16.0.10] ja [172.16.0.11], voivat kommunikoida keskenään. Tietokone, jonka IP-osoite on [172.31.0.12], ei voi kommunikoida edellisten tietokoneiden kanssa.

Max, Mia, Pia, Tim ja Leo kokoontuivat pelatakseen heidän suosimaansa monen pelaajan peliä. He yhdistivät tietokoneensa kaapeleilla ja kytkimellä, asettivat verkon peitteeksi [255.255.255.0] ja valitsivat IP-osoitteet.

Mutta jotain meni väärin! Vain kaksi tietokonetta alkoi kommunikoida keskenään.

Aseta sopivat IP-osoitteet, jotta kaikki viisi tietokonetta voivat kommunkoida keskenään. Oikeita vastauksia on useita, mikä tahansa oikea vastaus riittää.

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.