1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5. Autojen tunnistusjärjestelmä

Majavamaassa autot merkitään yksikäsitteisellä merkkijonolla. Nämä merkkijonot ovat seuraavanlaisia:

<nollasta poikkeava numero> <numero> - <konsonantti> <konsonantti> <konsonantti> - <nollasta poikkeava numero>

Esimerkkirekisterikilpi

Uudet tunnisteet luodaan seuraavasti:

  • Ensin viimeistä numeroa kasvatetaan yhdellä.
  • Jos viimeisenä numerona oli 9 (eikä sitä siis voi enää kasvattaa), uuden tunnisteen viimeisestä numerosta tulee 1 ja uuden tunnisteen viimeinen konsonantti muutetaan seuraavaksi konsonantiksi.
  • Samaan tapaan, jos tämä konsonantti oli Z, siitä tulee B ja sitä edeltävä konsonantti muutetaan.
  • Näin jatketaan vasemmanpuoleisimpaan numeroon asti.


Mikä tunniste edeltää alla olevaa tunnistetta?

Kysymysrekisterikilpi

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.