1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15. Majavien viestijärjestelmä

Majavamäen majavat viestittävät Majavalaakson majaville, kuinka monta puuta he ovat kaataneet. Viestinnässä he käyttävät apunaan merkittyjä oksia, jotka he laittavat ajelehtimaan jokea pitkin Majavalaaksoon.

Kaadettujen puiden lukumäärä merkitään oksiin seuraavalla tavalla:

  • Oksiin merkitään neljä merkkiä kärjestä alkaen.
  • Merkki on joko "I" tai "X".  
  • "X" tarkoittaa aina lukua 0.
  • Oksan ensimmäisenä merkkinä "I" tarkoittaa lukua 1, toisena merkkinä lukua 2, kolmantena merkkinä lukua 4 ja neljäntenä eli viimeisenä merkkinä lukua 8.
  • Kaadettujen puiden lukumäärä on oksaan merkittyjen lukujen summa.

(a)                                  (b)

Esimerkiksi oksassa (a) kaadettujen puiden lukumäärä on 1 + 2 + 0 + 8 = 11.
Oksassa (b) kaadettujen puiden lukumäärä on puolestaan 0 + 0 + 0 + 0 = 0.

Mikä on suurin kaadettujen puiden lukumäärä, joka voidaan kirjoittaa yhteen oksaan?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.