1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4. Koodatut kirjaimet

Viisi suomenkielistä kirjainta on koodattu binääriluvuiksi (jotkut kirjaimista käyttävät kahta ja toiset kolmea bittiä). Koodatut kirjaimet löytyvät alla olevasta taulukosta:

A

O

K

R

I

10

01

11

001

000

Neljästä lähetetystä koodatusta viestistä ainoastaan yksi on oikein ja voidaan siksi purkaa. Mikä seuraavista on kyseinen viesti?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.