1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

13. Tasajako

Harrilla on 4 litraa kemikaalia täydessä lasiastiassa. Karilla on kaksi tyhjää lasiastiaa, joiden tilavuudet ovat 1 ja 3 litraa. Turvallisuuden vuoksi he käyttävät aina konetta kemikaalien käsittelyyn. Koneella voi kaataa kemikaalia astiasta toiseen kunnes astia, johon kaadetaan tulee täydeksi, tai astia josta kaadetaan, tulee tyhjäksi. Harri ja Kalle haluavat jakaa kemikaalin kahteen yhtäsuureen osaan siten, että tarvittava kaatojen määrä on mahdollisimman pieni.

Auta Harria ja Kallea käyttämään konetta! Tarkoituksena on jakaa kemikaalit mahdollisimman pienellä määrällä kaatoja.

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.