1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Tukkikuviot

Majavat tekevät mielellään järjestelmällistä taidetta kaatamistaan tukeista. Kukin taideteos alkaa yhdestä isosta tukista. Tukki korvataan ensiksi jollain tietyllä kuviolla pienempiä tukkeja. Tämän jälkeen, jokainen pienempi tukki korvataan samalla kuviolla vielä pienempiä tukkeja. Tässä on muutamia esimerkkejä.

Alku Ensimmäinen korvaaminen Toinen korvaaminen

 

Mikä ensimmäinen korvaaminen johtaa tällaiseen tukkikuvioon toisen korvaamisen jälkeen?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.