1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9. Matka yläjuoksulle

Majavan täytyy tehdä matka puro-verkoston kautta päästäkseen kotiin.  
Saadakseen energiaa matkalle, majava syö 15 varpua. Matkallaan
majavan täytyy päästä erilaisten esteiden yli. Esteiden ylittäminen kuluttaa energiaa varvuissa laskettuna seuraavasti

Este Kuluttaa energiaa
2
3
5


Oikealla on kuva puroverkostosta ja esteiden sijainnista. Paikkoja A, B, C, D ja E on käytetty kuvaamaan reittejä puroverkoston läpi.


Minkä seuraavista reiteistä majava voi käyttää?
Muista, että lähtötilanteessa majavalla on energiaa 15 varvun verran.

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.