1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9. Honomakato

Honomakaton saaristoon kuuluu viisi kaunista saarta: Ho, No, Ma, Ka ja To. Suurin saarista, Ho, on kytketty internetiin isolla kaapelilla. Lisäksi pienemmät kaapelit yhdistävät saaret Ho ja No, Ho ja Ka, Ka ja Ma sekä Ka ja To. Näiden kaapelien avulla kaikki saaret on yhdistetty Ho-saareen, ja sitä kautta internetiin.

Honomakaton asukkaat haluavat, että heidän internet-yhteytensä on luotettava eli vaikka mikä tahansa pienempi kaapeli menisi rikki, olisivat kaikki saaret silti yhteydessä internetiin.

Jos saarten välille lisätään kaksi uutta kaapelia, niin minkä saarten välille kaapelit on lisättävä, jotta verkosta saadaan luotettava?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.