1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6. Sulkeet

Eräs koruliike valmistaa rannekoruja käyttäen sulkeiden muotoisia koristepareja, jotka muodostuvat kahdesta osasta: vasemmasta ja oikeasta sulkeesta. Koristepareja on kahta eri mallia:

 ja  

Rannekorun valmistaminen aloitetaan yhdellä koristeparilla. Tämän jälkeen rannekoruun voidaan lisätä uusia koristepareja joko korun jompaan kumpaan päähän tai minkä tahansa koristeparin väliin.

                       

Mikä seuraavista rannekoruista on mahdollista valmistaa käyttäen edellä kuvattua menetelmää?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.