1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Pikselikuvien pakkaaminen

Tarkastellaan seuraavia mustista ja valkoisista pikseleistä koostuvaa 4x4 ruudun kuvaa:

 

Kuvat voidaan tallentaa käyttämällä binäärilukuja "1" valkoisille pikseleille ja "0" mustille pikseleille.

4x4 kuvan tallentamiseen tarvitaan 16 lukua. Seuraava kuvien tiivistämismenetelmä mahdollistaan kuvien tallentamisen pienempään tilaan, erityisesti jos kuvio on yksinkertainen.

Binääriluvut järjestetään ruudukkoon vastaavasti kuin kuvan pikselit.

Tiivistysmenetelmää sovelletaan ruudukkoon seuraavasti. Tuloksena syntyy merkkijono.

  1. Jos kaikki ruudukon luvut ovat 0, niin tulos on "0" (katso vasenta kuvaa). Vastaavasti, jos kaikki ruudukon luvut ovat 1, niin tulos on "1".
  2. Muutoin ruudukko jaetaan neljään osaan. Tiivistysmenetelmää sovelletaan jokaiseen osaneljännekseen lähtien vasemmasta yläkulmasta myötäpäivään. Tiivistyksen tulokset yhdistetään ja ne ympäröidään suluilla "(" ja ")". Katso esimerkit keskimmäisestä ja oikeanpuoleisimmasta kuvasta. Huomioi, että osaruudukko voi sisältää vain yhden luvun, kuten oikeanpuoleisimmassa kuvassa alhaalla oikealla. Tässä tilanteessa sovelletaan vain kohtaa 1.

Alla on binäärilukujen ruudukko 8x8 kuvalle.

 

Mikä seuraavista merkkijonoista saadaan, kun tiivistysmenetelmää sovelletaan ylläolevaan ruudukkoon?

 

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.