1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10. Lyhin etäisyys

Allaoleva verkko kuvaa yksisuuntaisten teiden verkostoa. Luvut punaisella väritettyjen solmujen sisällä kuvaavat lyhintä etäisyyttä solmusta S väritettyyn solmuun.

Tarkastellaan solmuja, joissa on numerot 3 ja 11 (näiden solmujen reunat on paksunnettu).

Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkaansa?

 

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.