1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4. Korttien kääntäminen

Kari näyttää sinulle neljä korttia. Joka kortissa on kirjain toisella ja numero toisella puolella korttia.”Jos kortin toisella puolella on vokaali niin saman kortin kääntöpuolella on parillinen numero”, Kari kertoo. Et ole kuitenkaan varma, puhuuko Kari totta, koska näet vain korttien toisen puolen.

Mitkä kortit sinun täytyy vähintään kääntää selvittääksesi onko Kari puhunut totta?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.