1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Pituusjärjestys

Järjestä pojat pituusjärjestykseen hiirellä vetämällä. Yritä tehdä mahdollisimman vähän siirtoja.

Pisin poika kuuluu ensimmäiseksi ja lyhin viimeiseksi. Lapset on mahdollista saada pituusjärjestykseen kolmella siirrolla.

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.