1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Abacus

Kiinalaisessa helmitaulussa numero esitetään helmien paikkojen avulla.

Jokainen yläosassa oleva helmi vastaa viittä (5) ja jokainen alaosassa oleva helmi vastaa yhtä (1). Alkuasennossa (jolloin helmitaulu esittää lukua nolla) kaikki helmet on työnnetty pois keskilinjalta.

Esimerkiksi luku 1 746 503 esitetään kiinalaisessa helmitaulussa siirtämällä helmiä keskilinjaa kohti oheisen kuvan mukaisesti.

   

Mikä luku on esitetty tässä kiinalaisessa helmitaulussa?

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.